Skip to content

Vocabulary phrasal -verb By Khunmuang M.6/2 No.11

1.interrupt= ขัดจังหวะ
2.end a relationship= ยุติความสัมพันธ์
3.start laughing= เริ่มหัวเราะ
4.escaqpe= หนี
5.develop askin condition= พัฒนาสภาพผิว
6.make unhappy= ทำให้ไม่มีความสุข
7.raise achild= เลี้ยงลูก
8.start talking about a subject= เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
9.vomit= อาเจียน

Advertisements

การเรียนรรู้ภาษาอังกฤษจาก Time Table By Khunmuang Rungaroon M.6/2

http://www.youtube.com

ภาษาจีน By Khunmuang Rungaroon M. 6/2

http://www.youtube.com

โครงการกรุงไทยสานฝัน By Khunmuang Rungaroon M.6/2

http://www.youtube.com

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเคท By Khunmuang Rungaroon M.6/2

http://www.youtube.com/

รูปภาพ

The Amish By Khunmuang Rungaroon M62

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jurisprudence&month=23-04-2006&group=5&gblog=1%5Bslideshow%5D

You re still the one By Khunmuang M.6/2 No11

Why does she a long face By Khunmuang M.5/2 No12.

Why does she have a long face?

——————————————————————————–

May was recently promoted, but she doesn’t seem happy. Her colleagues Cathy and Jake are kind of curious….

Cathy: Did you see May today?
Jake: Yes. But why does she have such a long face?
Cathy: I don’t have the foggiest idea.
Jake: I thought she’d be happy.
Cathy: Yeah, especially since she got a promotion recently.
Jake: Maybe it’s some kind of personal problem.

ความหมายคำศัพท์จาก Google By Khunmuang M.5/2

1. Component = เป็นช่องที่เสียบสายเชื่อมต่อไว้เล่นพวก DVD player
2. Paddy = ข้าวเปลือก
3. Granulated sugar = น้ำตาลทรายป่น
4. New oil = ต้นน้ำมันตุง
5. Boiled egg = ไข่ลวก
6. Wash = การล้าง
7. Thoroughiy = อย่างละเอียดถี่ถ้วน
8. Marrinate = การใช้ผงหมักหรือเครื่องปรุงรส
9. Sack = กระสอบ
10. Smell = ดม
11. Flour = แป้งไม่ได้ขัดสี
12. Drain = ความอดทน
13. Heavy = ความอดทน
14. Crumbly = ขนมแป้งเหนียวและแป้งกรอบกรุบ
15. Honey = น้ำผึ้ง
16. Mix = ผสม
17. Sprinkle = โปรย
18. Dipped = การจุ่ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
. saucepan [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระทะท้องแบนที่มีฝาปิดและด้ามถือ
Synonym : stewpan, pot, vesselม
19. Saucepan = ก

New Year Day By Khunmuang M.5/2

  1. May this year bring inspiration and happiness to you and your family.
  2. Looks like a bright new year ahead!
  3. Wishing you peace and joy in the New Year
  4. The beginning is always today! Happy New Year.
  5. A new year is a reminder to celebrate all the things that are good in your world. Happy New Year.
  6. Wishing you a very Happy New Year.
  7. Time flies may you catch it and enjoy many moments in the year ahead Happy New Year.
  8. Wishing you good times, good health, good cheer, and a very Happy New Year !
  9. Wishing you peace, love and fun in the new year.

Chistmas Day By Khunmuang M.5/2

In the Western world, the birthday of Jesus Christ has been celebrated on December 25th since AD 354, replacing an earlier date of January 6th. The Christians had by then appropriated many pagan festivals and traditions of the season, that were practiced in many parts of the Middle East and Europe, as a means of stamping them out.

There were mid-winter festivals in ancient Babylon and Egypt, and Germanic fertility festivals also took place at this time. The birth of the ancient sun-god Attis in Phrygia was celebrated on December 25th, as was the birth of the Persian sun-god, Mithras. The Romans celebrated Saturnalia, a festival dedicated to Saturn, the god of peace and plenty, that ran from the 17th to 24th of December. Public gathering places were decorated with flowers, gifts and candles were exchanged and the population, slaves and masters alike, celebrated the occasion with great enthusiasm.

In Scandinavia, a period of festivities known as Yule contributed another impetus to celebration, as opposed to spirituality. As Winter ended the growing season, the opportunity of enjoying the Summer’s bounty encouraged much feasting and merriment.

The Celtic culture of the British Isles revered all green plants, but particularly mistletoe and holly. These were important symbols of fertility and were used for decorating their homes and altars.

New Christmas customs appeared in the Middle Ages. The most prominent contribution was the carol, which by the 14th century had become associated with the religious observance of the birth of Christ.

In Italy, a tradition developed for re-enacting the birth of Christ and the construction of scenes of the nativity. This is said to have been introduced by Saint Francis as part of his efforts to bring spiritual knowledge to the laity.

Saints Days have also contributed to our Christmas celebrations. A prominent figure in today’s Christmas is Saint Nicholas who for centuries has been honored on December 6th. He was one of the forerunners of Santa Claus.

Another popular ritual was the burning of the Yule Log, which is strongly embedded in the pagan worship of vegetation and fire, as well as being associated with magical and spiritual powers.

Celebrating Christmas has been controversial since its inception. Since numerous festivities found their roots in pagan practices, they were greatly frowned upon by conservatives within the Church. The feasting, gift-giving and frequent excesses presented a drastic contrast with the simplicity of the Nativity, and many people throughout the centuries and into the present, condemn such practices as being contrary to the true spirit of Christmas.

The earliest English reference to December 25th as Christmas Day did not come until 1043.

Constitution Day By Khunmuang M.5/2

Historical Background
 
                The politics of Thailand took a very significant turn on June 24, 1932, when the 700 – year-old absolute monarchy was replaced by a constitutional one in a bloodless coup. Playing the leading role in the historic change were three military leaders, Col. Phraya Phaholpol-phayuhasena, Col. Phraya Songsuradej and Col. Phraya Rithi-arkane. Civilian leaders and people in general also supported the change, due to dissatisfaction over radical measures taken by the government to save Thai economy from the decline in the aftermath of World War I. The change stemmed also from the fact that King Prajadhipok, with his far-sightedness, had a strong intention to present the constitution.
 
                On June 27, 1932, three days after the coup, King Prajadhipok presented the first charter, the Interim Constitution. Being in enforcement for about six months, the interim charter paved the way for a big change in Thailand’s political system. It stipulated for the first time in history that sovereignty belonged to people.
 
                On December 10, 1932, King Prajadhipok graciously presented the first full-fledged constitution. Containing main principles different from those of the interim Charter, the first constitution set up the parliamentary system under which the King, as Head of State, held no political responsibilities. Remaining in the most respectful position, unviolatable by all means, the King exercised power through the cabinet, the House of Representatives and the Court.

Father’ Day By Khunmuang M.5/2

A Father and a Dad Are Not the Same

A father and a dad are not the same:
One can be a dad and not a father,
Or one can be a father and not bother
To earn through love the more endearing name.
Some find fatherhood a bit too tame,
Leaving all the details to the mother,
Or dumping the sweet burden on another
Man with just a passing twinge of shame.
You have been our dad so many years
That you’ve become the landscape that is home,
The mountain that we look to from afar.
No matter where we go we’re not alone,
For you remain within to still our fears
And be the word that tells us who we are.

วันลอยกระทงBy Khunmuang M.5/2

Loy Krathong Day is one of the most popular festivals of Thailand celebrated annually on the Full-Moon Day of the Twelfth Lunar Month. It takes place at a time when the weather is fine as the rainy season is over and there is a high water level all over the country.
วันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่สำคัญวันหนึ่งของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งอยู่ในปลายฤดูฝน จะเห็นว่าแม่น้ำลำคลองทุกแห่งจะมีระดับน้ำที่สูง อากาศในช่วงนี้เย็นสบายน่าดู

“Loy” means “to float” and a “Krathong” is a lotus-shaped vessel made of banana leaves. The Krathong usually contains a candle, three joss-sticks, some flowers and coins.

ความหมายของคำว่า “Loy” ก็คือการลอย ส่วนความหมายของคำว่า “กระทง” ก็คือ กระทงที่ทำด้วยใบตองทรงรูปดอกบัว ประดับด้วยเทียนและธูป

In fact, the festival is of Brahmin origin in which people offer thanks to the Goddess of the water. Thus, by moonlight, people light the candles and joss-sticks, make a wish and launch their Krathongs on canals, rivers or even small ponds. It is believed that the Krathongs carry away sins and bad luck, and the wishes that have been made for the new year due to start. Indeed, it is the time to be joyful and happy as the sufferings are floated away.

ที่จริงแล้วประเพณีนี้เป็นของศาสนาพราหมณ์ ที่ต้องการขอบคุณเจ้าแม่คงคา คนทั่วไปจึงทำการจุดธุปเทียนพร้อมกับตั้งจิตอธิฐานแล้วจึงลอยกระทงลงแม่น้ำในค่ำคืนนี้ลงในสระน้ำหรือลำคลอง เพราะเชื่อว่ากระทงจะนำพาความโชคร้ายต่างๆออกไป และช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแห่งความสนุกรื่นเริง เนื่องากได้ลอยเอาความโศกเศร้าต่างๆออกไปแล้ว ที่สำคัญจะต้องตั้งจิตอธิฐานให้ดีด้วย

The festival starts in the evening when there is a full moon in the sky. People of all walks of life carry their Krathongs to the nearby rivers. After lighting candles and joss-sticks and making a wish, they gently place the Krathongs on the water and let them drift away till they go out of sight.

การลอยกระทงของคนส่วนใหญ่จะลอยในช่วงเย็นตอนพระจันท์เต็มดวง ซึ่งก็จะนำกระทงของตนเองไปลอยในลำคลองหรือสระน้ำใกล้ๆ จากนั้นจึงจุดธูปและเทียนและตั้งจิตอธิฐานถึงสิ่งที่ต้องการแล้วจึงปล่อยกระทงลงในน้ำ ปล่อยให้ไหลไปตามลำน้ำ

A Beauty Queen Contest is an important part of the festival and for this occasion. it is called “The Noppamas Queen Contest”. Noppamas is a legendary figure from the Sukhothai period. Old do***ents refer to her as the chief royal consort of a Sukhothai Kng named “Lithai”. Noppamas was said to have made the first decorated Krathong to float in the river on the occasion.

-การประกวดสาวงามก็เป็นส่วนสำคัญของเทศกาลนี้เช่นกัน แต่ว่าในโอกาสเช่นนี้ เราเรียกว่า”ประกวดนางนพมาศ” นางนพมาศ เป็นสตรีในตำนานครั้งกรุงสุโขทัยตามหลักฐานกล่าวว่า นางนพมาศเป็นสนมเอกของพระเจ้ากรุงสุโขทัยพระนามว่า “ลิไท” กล่าวกันว่า นางนพมาศเป็นคนแรกที่ทำกระทงประดับประดาสวยงามเพื่อลอยในลำน้ำในโอกาสนี้

In Bangkok, major establishments such as leading hotels and amusement parks organise their Loy Krathong Festival and the Krathong contest as mojor annual function.

ในกรุงเทพมหานครสถานที่ใหญ่ๆ เช่น โรงแรมชั้นนำและสวนสนุกจะจัดเทศกาลลอยกระทงขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดกระทงประจำปีด้วย

For visitors to Thailand, the Loy Krathong Festival is an occasion not to be missed. the festival is listed in the tourist calendar. Everyone is invited to take part and share the joy and happiness.

เรียนภาษาไทยกับครูลิลลี่ By Khunmuang M.5/2

Idioms By Khunmuang Rungaroon M.6/2 No11

http://www.idiomsite.com/0123987

456

654

963

987

MONSTER HOUSE By Khunmuang Rungroon M.6/2 No.11

http://www.imdb.com/title/tt0385880/

MONSTER HOUSE

วิชาสคบ. เรื่อง เยาวชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด By Khunmuang M.6/2